top of page

Metaverse

HAKAN YALMAN


Sadece rüyalarımız ve hayallerimiz ile pencereler açabildiğimiz misal aâlemi son zamanlarda dijital yapılar ve internetin gelişmesiyle sanal âlem şeklinde de dünyamıza açılıyor.


Varlığı kâinatın kanunları görüntüsünde ve insanlığın akıl ve zihin gibi ruhsal ve bedensel özellikleri ile şekillendiren ilâhî irade insan ve kâinat arasında kurduğu bu bağı hızlı bir şekilde sanal âleme taşıyor gibi. İnternet üzerinden ve sanal adı verilen, hızla gelişen paralel dünyada kurulan yazılı ve sözlü iletişimler bu zeminin ne kadar hızlı geliştiğinin çok açık göstergeleri.
Yapay zekâ ürünü şu âlemde yaşanan üç boyutlu gerçeklikler, arttırılmış gerçeklik, blok zincir, nesnelerin interneti, devâsâ çok oyunculu çevrim içi oyun, karma gerçeklik, Bitcoin... gibi kavramlarla insanlık âleminde yeni bir evrenin büyük patlamasına şahit olduğumuzu hissediyoruz. Travis Scott’ın Fortnite performansında 12,3 milyon kişinin misal âleminde aynı ortamda bir konser dinlemesi belki de bu sürecin geleceğini önümüze koyan en çarpıcı örneklerden biri. Bunu farkeden büyük firmalar bu alana 100 milyar dolarlar düzeyinde yatırımlar yapıyorlar.


Metaverse, öte evren diye ifade edilen yeni evrende bizleri temsil eden sanal bedenlerimiz yani avatarlarımız ile şu an sadece yazılı ve sözlü olarak tecrübe ediliyor. Avatar filminin önümüze koyduğu ufukla belki önümüzdeki onyıllar içinde koku, dokunma, tat alma gibi tüm algılarımız ve yönelişlerimizle de tecrübe edilir hale gelecek.


Bu noktada bizim için heyecan verici beklenti; Çağrı filmi benzeri bir sanal dünyaya bütün varlık algılarımızla girip, teknoloji ile sağlanan imkânlar aracılığında bir Asr-ı Saadet tecrübesi yaşamak. Bu beklentimiz Fahr-ı Kâinat aleyhissalâtu vesselamdan bir huzur dersi almak imkânı için kapıların aralanıyor olduğu heyecanını hissettiriyor. “Gel, hayâlen Ceziretü’l-Arab’a gideriz” hayallerinin bir tür gerçeklik kazanacak olma ihtimali kalp atışlarımızı çok hızlandırıyor. Metaverse’de Hz. Ali’den Celcelûtiye, Abdülkadir Geylânî’den Fütûhu’l-Gayb dersi alma fırsatı, ‘kâinattan Hâlıkını soran seyyah’ konumunda Bediüzzaman’ın müşahedelerine sanal beden birlikteliği ile eşlik etmek hayali bile ruhu galeyana getiriyor.


Metaverse adı ile insanlık toprağında yeni bir âlemin neşv ü nemâsını önümüze koyan âlemler Rabbi belki de daha bu şehadet âleminde cennet güzelliği şeklinde görmeyi çok arzu ettiğimiz pek çok zâtın cismaniyeti ile buluşma hayalimizi daha hissedilir bir nümune ve gölge şeklinde önümüze koymayı murad ediyor. Başta âlemlere rahmet Resulullah olmak üzere, selef-i sâlihîn ile sohbeti çok arzulayan ruhumuza, onlarla olan sohbetin insibağ ve in’ikasını, onlarla bizzat hemhal olup onlardan renk alma ve beslenme imkânını mı müjdeliyor acaba?ÖZETLER


Metaverse, bizleri temsil eden sanal bedenlerimiz yani avatarlarımız ile şu an sadece yazılı ve sözlü olarak tecrübe ediliyor. Önümüzdeki onyıllar içinde ise belki tüm algılarımız ve yönelişlerimizle de tecrübe edilir hale gelecek.


Metaverse adı ile insanlık toprağında yeni bir âlemin neşv ü nemâsını önümüze koyan âlemler Rabbi belki de daha bu şehadet âleminde cennet güzelliği şeklinde görmeyi çok arzu ettiğimiz pek çok zâtın cismaniyeti ile buluşma hayalimizi daha hissedilir bir nümune ve gölge şeklinde önümüze koymayı murad ediyor.


Comments


bottom of page