top of page

Editörden


Papatya laleye rakip değildir


Çatışmacı bir bakış, farklılığı tehdit olarak değerlendirir. Öteki tehdit, başkası cehennemdir ona göre. Bertaraf edilmesi gerekir.

Böylesi bir anlayış, ‘değilleyerek’ var eder kendisini. Kim olduğunun ve ne yaptığının doğrudan ve bizzat tarifi yoktur. “Kimsin?” sorusuna vereceği cevap, şu değilim, bu değilim, şöyle değilim diye ilerleme durumundadır. Sürekli başkasına nisbet edip onu kötüleyerek kendisine izzet yükleme gayreti içindedir.

Yeryüzünde farklı coğrafyalarda bu şekilde yaşayan, hayata, insana ve kâinata bu gözle bakan, düşmanlık ve kinle beslenenler var ne yazık ki. Ötekiyi cehennem olarak görürken, yaşadığı ortamı dünyayı cehenneme çevirenler... Huzurun ve barışın katilleri...

Farklılık bir imkân olarak çıkıyor karşımıza oysa. O farklılığın içinde nefes alıyor, gelişiyor ve tekemmül ediyoruz. Farklılıklar tehdit değil imkân, kaybımız değil zenginliğimiz.

Açıkdeniz, bu idrakle sürdürdü hep yolculuğunu. Bu idrakle sürdürmeye devam edecek...

コメント


bottom of page