top of page

7. Sayı - Rakamların Dili

Güncelleme tarihi: 26 Eyl 2022


 • 50 Dünya üzerindeki deniz sayısı

 • 70 Dünya yüzeyinde denizlerin kapladığı alan (yüzde olarak)

 • 80 Deniz ortamındaki, kara etkinliklerinden kaynaklanan döküntünün yüzdesi

 • 372.000 Dünyada her yıl ortalama suda boğulan kişi sayısı

 • 10Deniz trafiğinin toplam kirliliğe yaklaşık etki oranı (yüzde olarak)

 • 15.000 Henüz kaynaklarda yer almayan, ancak yaşadığı tahmin edilen balık türü sayısı

 • 25.000 Bugüne kadar kayda geçen balık türü sayısı

 • 96,5 Denizlerdeki suyun, yeryüzünde kapladıkları 1.338 milyar km3 hacimle dünya üzerindeki toplam su varlığı içindeki yüzdesi

 • 12.000.000 Dünyada her yıl denizlere karışan plastik ürünlerin miktarı (ton olarak)

 • 900 Türkiye’de her yıl ortalama suda boğulan kişi sayısı

 • 98 Sadece suda yaşayabilen balık türlerinin yüzdesi (yüzde olarak)

 • 640.000 Dünya genelinde kaybedilen, bırakılan veya atılan balıkçılık malzemelerinin ton olarak yaklaşık miktarı (‘Hayalet ağlar’ olarak adlandırılan bu durum, yıllar boyunca balıkları ve diğer deniz hayvanlarını yakalıyor ve ölümlerine sebep oluyor)

 • 200 Işığın denizin derinliklerine ulaşabildiği maksimum mesafe (metre olarak). Bu mesafeden sonra fotosentez için ışığa ihtiyaç duyan canlılar bu bölgelerde yaşayamamaktadır

 • 2 Amfibi, yani hem karada hem denizde yaşayan balık türlerinin yüzdesi

 • 25.000 Bugüne kadar kayda geçen balık türü sayısı

 • 1.000.000 Bilim insanlarının dünya denizlerinde mevcut olduğunu tahmin ettiği canlı türü sayısı

 • 0,25 Denizlerdeki bir milyon tür içinde bugüne kadar bilimsel tanımı ve tasnifi yapılanların oranı

 • 92 Dünya ticaretinde, başka diyarlara aktarılan malların deniz yolu üzerinden taşınma yüzdesi

 • 90 Kuzey Denizi’nde ölü olarak kıyıya vuran Fulmar deniz kuşları içerisinde, midesinde plastik bulunanların yüzdesi

 • 95 2018’in Haziran ayında yayımlanan WWF Akdeniz Plastik Raporu’na göre Akdeniz’deki atıklar içinde plastik maddelerin yüzdesi

 • 33.800 Her dakika Akdeniz’e atılan plastiğin, pet şişe olarak eşdeğeri

 • 4 Türkiye karasuları içinde koruma altında bulunanların yüzdesi

 • 31 Türkiye’de yasal olarak korunan deniz ve kıyı alanı sayısı

 • 13.200.000 Okyanusların en küçüğü olan Kuzey (Arktik) Okyanusunun yüzölçümü (km2)

 • 21 Gezegenimizin en genç okyanusu olan Atlas (Atlantik) Okyanusunun yeryüzünde kapladığı alan (yüzde olarak)

 • 166.000.000 En yaşlı okyanus olan Büyük Okyanus’un (Pasifik) yüzölçümü (km2)

 • 14 “Taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi emrinize veren O’dur. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. (Bütün bunlar) O’nun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir” mealindeki âyetin Nahl sûresindeki yeri

2 görüntüleme0 yorum
bottom of page